Avrupalılar yılda yaklaşık 16 ton kaynak tüketiyor

Ortalama olarak bir Avrupalı yılda yaklaşık 16 ton kaynak tüketmektedir. Buna sadece 500 kilogram evsel atık dahildir. Tüketilen kaynakların sadece üçte biri geri dönüştürülmekte, geri kalan kısmı ise düzenli depolama sahalarında, yakma tesislerinde ve çevrede son bulmaktadır. Evsel atıkların yüzde 60'ı düzenli depolanmakta, yakılmakta ya da geçici olarak başka şekillerde depolanmaktadır. Sonuç: kaynaklar yeniden kullanılamıyor ve çevreye zarar verecek şekilde başka bir yerde yeniden üretilmek zorunda kalıyor.
Asıl sorun, deniz ekosistemi üzerinde muazzam bir yük oluşturan atılmış plastiktir. Çözüm döngüsel bir ekonomi olabilir. AB Komisyonu'nun hesaplamalarına göre, böyle bir sistem Avrupa'nın CO2 emisyonlarını yılda yaklaşık 450 milyon ton azaltabilir. Bu da yüzde onluk bir azalmaya tekabül etmektedir.
Gerçek bir döngüsel ekonomi Avrupa için hala uzun bir yol ve 2018 yılında AB Komisyonu tarafından kabul edilen AB Döngüsel Ekonomi Paketi sadece küçük bir ilk adım. Gelecekte, atıkların önlenmesi için daha fazla yasal gerekliliğe ve artan kaynak tüketimini engellemek için önlemlere ihtiyacımız var.

Ayrıca, Avrupa'da tek kullanımlık ambalaj tüketimini azaltmak için plastikle mücadelede geleceğe dönük bir stratejiye ihtiyaç vardır. AB çapında bir depozito sistemi, çöpten arındırılmış bir geleceğe doğru atılmış önemli bir adım olabilir. Ayrıca iddialı yeniden kullanılabilir sistemlerin kurulması ve genel olarak yüksek kaliteli geri dönüşüm projelerinin teşvik edilmesi de önemlidir. Vital and Vegan kendine bu hedefleri koymuştur ve örneğin Avrupa Yeniden Kullanım Konferansı ve Avrupa Yeniden Doldurulabilir Ödülü'nün düzenlenmesinde yer almaktadır. Kaynak tüketimi, çevreye zarar vermeden gerçekten yenilenebilecek miktarlarla sınırlandırılmalıdır. İşleyen bir döngüsel ekonomi bunun temelidir.

Jean-Claude Juncker başkanlığındaki Avrupa Komisyonu 2 Aralık 2015 tarihinde döngüsel ekonomi paketi için bir teklifte bulundu. José Manuel Barroso yönetimindeki bir önceki Komisyon bir yıl önce iddialı bir teklif yayınlamış ancak daha sonra geri çekmişti. Şimdi kabul edilen döngüsel ekonomi paketi ile atık, ambalaj ve ambalaj atıkları, düzenli depolama ve e-atık alanlarında çok sayıda değişiklik yürürlüğe giriyor. Ancak yeni taslak, birçok alanda 2014'teki orijinal taslağa ulaşmıyor. Kaynak tüketiminin azaltılmasına yönelik hedefler ve artan atık hacmine karşı somut önlemler eksiktir. Özellikle çevre dostu yeniden kullanılabilir sistemlerin teşvik edilmesi, atıkların önlenmesine ve kaynakların korunmasına önemli bir katkı sağlayabilecek olmasına rağmen beklentilerin altında kalmaktadır.

 

tr_TRTürkçe